חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות להצבת חיישנים וציוד למערכת תצוגת תמונה אווירית במרחב אילת
מספר הודעה:
112
תאריך פרסום:
30/07/2017
תאריך סיום פרסום:
30/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
סלקום ישראל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר