חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לחידוש, שדרוג ותחזוקת רישיונות תוכנות אוטוקאד ומוצרי אוטודסק, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
110
תאריך פרסום:
26/07/2017
תאריך סיום פרסום:
26/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
תים תוכנה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר