חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה מסגרת למתן שירותי אספקה, התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של פתרונות תקשורת נתונים באתרי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
106
תאריך פרסום:
23/07/2017
תאריך סיום פרסום:
23/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.02.2018-31.01.2020
שם ספק/לקוח:
בינת תקשורת מחשבים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר