חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי סבלות למגזרי הביטחון ונוסעים מורחקים בנתב"ג
מספר הודעה:
104
תאריך פרסום:
13/07/2017
תאריך סיום פרסום:
13/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.08.2017-31.01.2018
שם ספק/לקוח:
רמ ק.ר.מ סחר בינלאומי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר