חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לרכישת רישיון STKI לשרות קבלת מידע בתחום התקשוב עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
103
תאריך פרסום:
12/07/2017
תאריך סיום פרסום:
12/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
3 שנים החל מיום 01.08.2017
שם ספק/לקוח:
שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר