חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי הפעלת שירותי תקשורת בקווי נל"ן בינלאומיים
מספר הודעה:
100
תאריך פרסום:
09/07/2017
תאריך סיום פרסום:
09/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.08.2017-31.07.2020
שם ספק/לקוח:
בזק בינלאומי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר