חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לרכישת טרקטורי גרירה חשמליים עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
9
תאריך פרסום:
10/01/2018
תאריך סיום פרסום:
10/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
TLD EUROPE/צרפת
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר