חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
ייצור, אספקה, התקנה ואחזקת שילוט, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
6
תאריך פרסום:
09/01/2018
תאריך סיום פרסום:
09/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.11.2018-30.06.2019
שם ספק/לקוח:
פולקובסקי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר