חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי חברת תעשיה וניהול עבור פרויקט הפעלת ש"ת רמון
מספר הודעה:
4
תאריך פרסום:
08/01/2018
תאריך סיום פרסום:
08/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר