חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת הליסינג התפעולי ושטיפת רכבים, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2018/070/0083/00
תאריך פרסום:
08/03/2018
תאריך אחרון להגשה:
30/04/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
08/03/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/03/2018 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר