חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות הגנה קתודית לצנרת דס"ל, בנמל התעופה בן-גוריון ושדה התעופה רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0030/00
תאריך פרסום:
13/07/2017
תאריך אחרון להגשה:
28/09/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
13/07/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
02/09/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר