חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
התקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקה כוללת למעליות, דרגנועים ודרכנועים, באתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0007/00
תאריך פרסום:
24/07/2017
תאריך אחרון להגשה:
02/11/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
24/07/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
07/08/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר