חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מתן שירותי בדיקה למכונות הרמה, אביזרי הרמה וקולטי אוויר בנתב"ג
מספר מכרז:
2017/070/0128/00
תאריך פרסום:
15/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
06/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
15/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
25/06/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר