חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ליווי אח"מ במסופי המעבר היבשתיים אלנבי ונהר הירדן המנוהלים על ידי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/15/602/090/00
תאריך פרסום:
02/11/2017
תאריך אחרון להגשה:
27/12/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
02/11/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
26/12/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר