חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות, ממעבר הגבול יצחק רבין לכל חלקי הארץ
מספר מכרז:
2017/15/601/001/00
תאריך פרסום:
09/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
26/04/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
09/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
25/04/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר