חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה של 2 חנויות לממכר ספרים, כתבי עת, דיסקים וצעצועים (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי המשותף, והפעלת מתחם ג'ימבורי ומשחקייה באולם היוצאים בש"ת הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2017/15/086/030/00
תאריך פרסום:
16/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
17/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
16/05/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר