חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלת 2 חנויות לממכר מזכרות (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי המשותף, בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2017/15/086/029/00
תאריך פרסום:
20/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
24/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
20/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
23/05/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר