חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה של חנות לממכר משקפי שמש ממותגים באולם היוצאים בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2017/15/086/028/00
תאריך פרסום:
20/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
10/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
20/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/05/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר