חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Application for receiving bids in a tender to enter into a contract connection for receiving authorization to plan, to establish and to operate stores for storage and selling goods of the kind of alcoholic beverages and wines, cigarettes and other tobacco products, perfumes and cosmetic products, chocolate and confectionery, products sold in a drugstore stores, including medicaments, as well as electronics and more, with an exemption of customs duties and taxes and liability of customs duties and taxes at the Ilan and Assaf Ramon International Airport
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה של חנויות להחסנה ומכירה של טובין מסוג משקאות אלכוהוליים ויינות, סיגריות ומוצרי טבק אחרים, בשמים ומוצרי קוסמטיקה, שוקולד וממתקים, אלקטרוניקה ועוד בפטור ממכס ומיסים וחבי מכס ומיסים בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2017/15/086/021/00
תאריך פרסום:
27/04/2017
תאריך אחרון להגשה:
26/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
27/04/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
25/07/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר