חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה למתן שירותי ניהול והפעלת מערך הסעדה לקהל הרחב ולעובדים באולם הציבורי בבית הנתיבות בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2017/15/086/017/00
תאריך פרסום:
24/04/2017
תאריך אחרון להגשה:
11/06/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
24/04/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
10/06/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר