חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה של 2 חנויות לממכר אביזרי אופנה ומוצרי פופ (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי המשותף בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2016/15/086/005/00
תאריך פרסום:
16/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
14/06/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
13/06/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר