חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה לשימוש בחניות שמורות למסוקים בשדה התעופה חיפה
מספר מכרז:
2017/15/080/036/00
תאריך פרסום:
12/06/2017
תאריך אחרון להגשה:
12/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
12/06/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/07/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר