חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Public tender for a concession of providing services of storage and selling goods (exemption and / or liability of customs duty and / or other taxes) of the kind of cosmetics, perfumes, tobacco, electronics, sports and more, for passengers, who travel abroad from Haifa airport
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה למתן שירותי החסנה ומכירה של טובין (פטורי ו/או חייבי מכס ו/או מיסים אחרים) מסוג קוסמטיקה, בשמים, טבק, אלקטרוניקה, ספורט ועוד, לנוסעים היוצאים לחו"ל בשדה התעופה חיפה
מספר מכרז:
2017/15/080/020/00
תאריך פרסום:
16/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
07/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
06/05/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר