חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית קפה בזרוע E באולם הנוסעים היוצאים, בטרמינל 3, שבנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/120/00
תאריך פרסום:
21/08/2017
תאריך אחרון להגשה:
01/10/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
21/08/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
30/09/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר