חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי פרסום בכל נמלי התעופה, שדות התעופה ומעברי הגבול היבשתיים המנוהלים על ידי רשות שדות התעופה.
מספר מכרז:
2017/15/040/114/00
תאריך פרסום:
07/12/2017
תאריך אחרון להגשה:
07/01/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
07/12/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
26/12/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר