חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של מסעדה לממכר נקניקיות ובירה באולם הנוסעים היוצאים, בטרמינל 3, שבנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/113/00
תאריך פרסום:
12/04/2018
תאריך אחרון להגשה:
16/05/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
12/04/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
06/05/2018 שעה: 09:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר