חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה לשירותי ניהול והפעלת סוכנות נסיעות לתיירות יוצאת, בנמל התעופה בן-גוריון.
מספר מכרז:
2017/15/040/084/00
תאריך פרסום:
14/09/2017
תאריך אחרון להגשה:
10/12/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
14/09/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/12/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר