חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז למתן עד 5 הרשאות למתן שירותים של הסעת נוסעים  נכנסים בשכר, באוטובוס זעיר, בנסיעה מיוחדת לפי הזמנה בכתב ומראש מנמל התעופה בן-גוריון.
מספר מכרז:
2017/15/040/083/00
תאריך פרסום:
21/12/2017
תאריך אחרון להגשה:
04/02/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
21/12/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
03/02/2018 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר