חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה להתאמה ניהול והפעלה של חנויות להחסנה ומכירת טובין שהם מוצרי אופנה ואביזרי אופנה ו/או הנעלה, פטורי מיסים ומכס ו/או חבי מיסים ומכס בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן גוריון.
מספר מכרז:
2017/15/040/082/00
תאריך פרסום:
01/10/2017
תאריך אחרון להגשה:
29/10/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
01/10/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
25/10/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר