חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
An Application to Obtain Quotes on Advertising Services in all the Airports, Air Fields and Mainland Border Crossings Administered, Managed and Controlled by the Israel Airports Authority
מכרז פומבי למתן שירותי פרסום בכל נמלי התעופה, שדות התעופה ומעברי הגבול היבשתיים המנוהלים על ידי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/15/040/079/00
תאריך פרסום:
18/09/2017
תאריך אחרון להגשה:
22/11/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
18/09/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/11/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר