חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להתאמה, ניהול והפעלה של שני בתי קפה חלביים, האחד במרכז הרוטנדה והשני בזרוע D של אולם היוצאים שבטרמינל 3 של נמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/076/00
תאריך פרסום:
06/07/2017
תאריך אחרון להגשה:
16/08/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
06/07/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
15/08/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר