חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Public Tender For Receiving Permission to Plan, Construct, Manage and Operate a Hotel at Ben-Gurion Airport
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/074/00
תאריך פרסום:
10/07/2017
תאריך אחרון להגשה:
25/02/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
10/07/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
10/12/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר