חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה להתאמה והפעלה של דלפק מכירה בפטור ממיסים של משקפי שמש (משקפי ראייה ו/או עדשות), באולם היוצאים בטרמינל 1 שבנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/073/00
תאריך פרסום:
03/07/2017
תאריך אחרון להגשה:
06/08/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
03/07/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
05/08/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר