חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותי פריקת אוטובוסים ולמתן שירותי סבלות והובלה של עגלות כבודת נוסעים בטרמינל 1 ובטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/026/00
תאריך פרסום:
25/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
05/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
25/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
15/06/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר