חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
A public tender for obtaining authorization to provide services for the adjustment, management and operation of stores and counter for the storage and sale of goods that are watches and jewelry, tax exempted and / or taxable, in the Duty Free Hall and in the Buy & Bye shopping center at Ben-Gurion airport’s Terminal 3
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של התאמה, ניהול והפעלה של חנויות ודלפק להחסנה ומכירת טובין שהם שעונים ותכשיטים, פטורים ו/או חבי מיסים, באולם הדיוטי פרי ובמרכז שחקים שבטרמינל 3 של נמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/025/00
תאריך פרסום:
28/09/2017
תאריך אחרון להגשה:
05/11/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
28/09/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
04/11/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר