חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת מערך כולל של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות, מנתב"ג אל כל חלקי הארץ ומתן שירותים של פיקוח ואכיפה כולל על המוניות הפועלות בנמל התעופה בן גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/014/00
תאריך פרסום:
29/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
10/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
29/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
19/04/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר