חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת חנות לממכר טובין הפטורים ממיסים שהם תכשיטים, אביזרי נוי ואביזרי אופנה מעוצבים באולם היוצאים בטרמינל 3 של נמל התעופה בן גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/013/00
תאריך פרסום:
17/09/2017
תאריך אחרון להגשה:
18/10/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
17/09/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
17/10/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר