חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לתכנון, הקמה והפעלה של פנסיון לחיות בית בנמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/012/00
תאריך פרסום:
16/02/2017
תאריך אחרון להגשה:
09/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/02/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/05/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר