חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה לשימוש במתחם - במבנה F-44 בנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/002/00
תאריך פרסום:
12/06/2017
תאריך אחרון להגשה:
16/08/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
12/06/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
02/08/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר