חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות, ממעבר הגבול אלנבי למזרח ירושלים ולכל חלקי הארץ
מספר מכרז:
2016/15/602/058/00
תאריך פרסום:
15/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
01/02/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
15/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
31/01/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר