חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Public Tender An appeal for tender offers for entering into an agreement of receiving authorization to provide management and operating services of restaurant network for the public and the employees in the departure hall at the terminal of the Ilan and Assaf Ramon International Airport
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה למתן שירותי ניהול והפעלת מערך הסעדה לקהל הרחב ולעובדים באולם היוצאים בבית הנתיבות בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2016/15/086/069/00
תאריך פרסום:
08/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
15/03/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
08/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/03/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר