חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה להקמה, ניהול והפעלת חנות לממכר מוצרי סלולאר וגאדג'טים באולם הציבורי בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2016/15/086/048/00
תאריך פרסום:
29/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
15/03/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
29/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/03/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר