חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה לתפעול חוות מכלי דלק סילוני למטוסים בשדה התעופה על שם רמון ולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות התעופה הפנים הארציים
מספר מכרז:
2016/15/086/029/00
תאריך פרסום:
22/08/2016
תאריך אחרון להגשה:
04/01/2017 שעה: 15:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
22/08/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
03/01/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
1,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר