חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה לשימוש במתחם/ים וקיום פעילות עסקית בשדות התעופה חיפה וראש פינה
מספר מכרז:
2016/15/080/013/00
תאריך פרסום:
25/07/2016
תאריך אחרון להגשה:
11/09/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
25/07/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
10/09/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר