חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה לניהול, הפעלה ותחזוקה של תחנות תדלוק לרכבי חברות השכרות רכב בנתב"ג
מספר מכרז:
2016/15/040/075/00
תאריך פרסום:
22/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
31/12/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
22/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
04/07/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר