חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה להתאמה והפעלה של חנות למוצרי אופנה, בטרמינל 1 שבנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2016/15/040/074/00
תאריך פרסום:
13/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
23/04/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
13/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
22/04/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר