חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להתאמה, ניהול והפעלה של דלפקי שירות למכשירי טלפון סלולרי בטרמינל 3 של נמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2016/15/040/072/00
תאריך פרסום:
16/02/2017
תאריך אחרון להגשה:
22/03/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/02/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/03/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר