חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי חוזה לקבלת הרשאה למתן שירותים של מכירת פוליסות ביטוח לנוסעים היוצאים מישראל ולכבודתם באולם הנוסעים היוצאים שבטרמינל 1 ו- 3 בנמל התעופה בן-גוריון, בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון ובנמל התעופה חיפה
מספר מכרז:
2016/15/040/049/00
תאריך פרסום:
29/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
08/02/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
29/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
07/02/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר