חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה לניהול והפעלת חנות לממכר תקליטורי מוסיקה ותקליטורי DVD באולם הנוסעים היוצאים שבטרמינל 3, בפטור ממיסים וכן לניהול והפעלת חנות לממכר תקליטורי מוסיקה ותקליטורי DVD במרכז שחקים שבנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2016/15/040/046/00
תאריך פרסום:
10/11/2016
תאריך אחרון להגשה:
14/12/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
10/11/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
13/12/2016 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר