חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה לניהול והפעלת חנויות לממכר, בפטור ממיסים, של פריטי לבוש ואביזרי אופנה לגברים ו/או לנשים בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2016/15/040/045/00
תאריך פרסום:
06/10/2016
תאריך אחרון להגשה:
30/11/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
03/11/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
29/11/2016 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר